[Powered By https://login.yahoo.com/config/login_verify2?&.src=ym]
ЭРДЭМ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ

METHODOLOGY OF DEVELOPMENT TREND A CREATIVE INDUSTRY

2016 оны 09-р сарын 18 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл
The world’s understanding of development is shifting considerably to improving the competitiveness stability in a long term and developing a knowledge economy. It is visible that the development tendency of countries is a knowledge-based economy and it is the key force to improve a competitive capacity and facilitate the development of certain countries. Thus this knowledge-based economy and knowledge economy is described as basic economic characteristics for industrialized countries in the today’s globalized century. Quality change and social and economical main processes in a modern economic theory is activated by innovation and change of industrial indicators and is mainly expressed with information, spirit and innovation Following this shift, we are demanded to identify successful ways to improve cultural and creative industry. This article describes the methodology of development trend a cultural and creative industry.
 Дэлгэрэнгүй»
Хүн төрөлхтний түүхийн хөгжлийн үйл явц нь уг чанартаа соёлын үйл явц билээ. Иймээс соёл судлаачдын үзлээр хүн үүсэн буй болсон цагаасаа соёлыг буй болгож, түүндээ өөрөө захирагдаж, түүнийгээ хөгжүүлж баяжуулж, улмаар уламжилж ирсэн нь соёлын хөгжлийн зүй тогтол юм. Иймд соёл нь хүний оюун ухаан, хөдөлмөр шингэсэн материаллаг болон оюун санааны үнэт зүйлсийг буй болгодог, хүний амьдралын мөн чанарыгоршихуйн утга санаатай уялдуулсан бүтээлч үйлийн илрэх хэлбэр гэж үзэж болно.  Дэлгэрэнгүй»

МОНГОЛД СОЁЛЫН СТАТИСТИК БҮРТГЭЛИЙН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ АСУУДАЛД

2016 оны 03-р сарын 28 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл
Дэлхий дахинд гарч буй нэгэн өөрчлөлт бол соёлын салбар гэдэг нь зөвхөн дуу бүжиг, хөгжим зэрэг урлагийн тоглолтоор хүрээнд нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлын талаар авч үзэх бус эдийн засгийн чухал ач холбогдолыг үнэлэх болсон байна. Иймээс өндөр хөгжилтэй улсууд соёлын үйлдвэрлэл, соёлын бараа бүтээгдэхүүн нь тухайн улсын ДНБ–ний хэдэн хувийг эзэлж буй, эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлэхэд ихээхэн анхаарч байна. Тухайлбал: Их Британид гар урлалыг оролцуулалгүйгээр 5,6 % , соёлын ажил эрхлэлтийн байдал нь 7,8 % байна Дэлгэрэнгүй»

СОЁЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА ОЮУНЫ ӨМЧИЙН АСУУДАЛД

2016 оны 03-р сарын 26 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл
 Дэлхийн улс орнуудын хөгжлийн чиг хандлагыг авч үзвэл улс орныөрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангахад мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэхэд ихээхэн анхаарал хандуулах болжээ. Мэдлэгийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд дан ганц ажүйлдвэр төдийгүй шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл ихээхэн чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Эдгээрийн дотроос соёл урлаг нь улс үндэстний хувьд нэгдмэл байдал, өвөрмөц онцлогоо хадгалж үлдэх, оршин тогтнохын голүндсийн бүрдүүлдэг билээ.
 Дэлгэрэнгүй»
Өнөө үед дэлхий нийтээрээ улс орны хөгжлийг эрчимжүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах эдийн засгийн үндэс нь жижиг дунд үйлдвэрлэл/ЖДҮ/-ийг хөгжүүлэх явдал гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөнөөр аливаа улс орнуудын эдийн засгийн өсөлтөнд ЖДҮ, бизнесийн гүйцэтгэх үүрэг давамгайлах хандлагатай болж байна.
 Дэлгэрэнгүй»
Аливаа судалгааны мэдээллийг боловсруулахад зориулагдсан олон тооны програм зохиогдсон ба єдгєє ч шинээр зохиогдож, эргэлтэнд орж эсхvл мартагдаж, эсхvл шинэчлэгдэн сайжирсаар байгаа билээ. Тэдгээрээс дэлхий нийтээр єргєн дэлгэр хэрэглэдэг, манай судлаачдын дунд ч нэлээд тархсан, байнга тогтвортой хэрэглэгдэж байгаа нь SPSS програм юм.
 Дэлгэрэнгүй»

БҮС НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА БА СОЁЛ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА

2015 оны 11-р сарын 26 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл
Шинэ зуунд дэлхийн улс орнууд ын хөгжлийн чиг хандлагыг авч үзвэл улс орны өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангахад мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэхэд ихээхэн анхаарал хандуулах болжээ. Мэдлэгийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд дан ганц аж үйлдвэр төдийгүй шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл ихээхэн чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Эдгээрийн дотроос соёл урлаг нь улс үндэстний хувьд нэгдмэл байдал, өвөрмөц онцлогоо хадгалж үлдэх, оршин тогтнохын гол үндсийг бүрдүүлдэг билээ. Иймээс энэ илтгэлд бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд соёлын гүйцэтгэх үүрэг, Монгол улсын төрийн бодлого, хөгжлийн чиг хандлагын  талаар авч  үзлээ. Дэлгэрэнгүй»

Үндэсний инновацийн тогтолцоо ба их сургуулийн шинэчлэлийн асуудалд

2015 оны 09-р сарын 18 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл
Манай улсын хувьд шинжлэх ухаан технологийн хоцрогдлыг даван туулах арга зам бол єндєр технологийг хєгжvvлэх, их сургуулийг дэмжих явдал боловч шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хєгжилд их сургуулийн үүргийг төдийлөн анхаарч үзэхгүй байгаа нь дээд боловсрол олгож буй үйл явц өнөөгийн нөхцөлд төдийлөн оновчтой бус байгааг хаа хаанаа ярьж байна.
 Дэлгэрэнгүй»

Эдийн засаг-математик загварчлалын онолын үндэс

2015 оны 04-р сарын 18 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл

Эдийн засаг-математик загварчлалын онолын үндэс аливаа процессийг удирдана гэдэг нь түүнийг эрхлэн хөтлөх шийдвэр гаргана гэсэн уг юм.

 Дэлгэрэнгүй»

Хөрөнгө оруулалтын төсөл бичих аргачлал, зөвлөгөө

2014 оны 02-р сарын 10 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл

Өөрийн бизнесийг эхлэх хүсэлтэй, эсвэл бизнесээ өргөжүүлэх сонирхолтой хэн бүхэнд хэрэгтэй мэдээлэл. 

 Дэлгэрэнгүй»

Гахайн аж ахуйг амжилттай эрхлэхүй

2014 оны 02-р сарын 08 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл
Гахайн биологийн өндөр чадавхи, түргэн өсөлт нь богино хугацаанд их мах үйлдвэрлэх боломжтой юм. 
 Дэлгэрэнгүй»

Албан бичиг боловсруулах арга зүй

2014 оны 01-р сарын 24 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл

Албан бичиг боловсруулах гэдэг нь аливаа албан байгуулага, харилцагч талуудын хооронд явуулсан баримт бичгийг нэгдсэн загварт оруулж заасан стандартын дагуу хєтєлж явуулах, нягтлан боловсруулах, тєлєвлєх vйл ажиллагааг хэлнэ. Албан бичиг, баримтыг боловсруулж, албан хэрэг хєтєлж явуулахын тулд тvvнд тавигдах шаардлагууд байдаг.

 Дэлгэрэнгүй»

Хөрөнгө оруулалтын төслийн загвар

2014 оны 01-р сарын 24 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл
Төсөл төлөвлөгө бичих олон янзын загвар байдаг билээ. Үүний нэгийг та бүхэнд танилцуулж байна.
 Дэлгэрэнгүй»

Бизнес төсөл боловсруулах хялбар боллоо

2014 оны 01-р сарын 24 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл
Бизнес төсөл боловсруулах хялбар загвар, аргачлалыг танилцуулж байна.  Дэлгэрэнгүй»

Монголын эстрад урлагийн түүх

2014 оны 01-р сарын 16 Нийтэлсэн Бүтээлч үйлдвэрлэл
XYI зуунаас эхлэн үүсэж тэр үед маш ихээр хөгжсөн оператта, буффа зэрэг болон хэрмэл жүжигчид ч цэнгээний урлагийг ихээр тоглож байсан юм. Үүнд бүжиг, хөгжим, дуу, цирк, драм, уран зохиол зэрэг багтаж байсан ба том театрын хэмжээнд удалгүй хүрч, бүр явсаар мюзикхоллын биеэ даасан чанарыг XYIII зуун гэхэд нэгэнтээ олж чадсан байна.
 Дэлгэрэнгүй»
 
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА, МАРКЕТИНГ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ЗӨВЛӨГӨӨ, СУРГАЛТ ЭРДЭМ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ 91012144